Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens

Enjoy your day, weddingplanning en more

Strateris 10a

6031 PC Nederweert

06-29062577

 

www.enjoy-yourday.nl

yvonne@enjoy-yourday.nl

 

KvKnr.: 69155879

 

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website

(www.enjoy-yourday.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

 

 1. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

 

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.enjoy-yourday.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

 

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

 

Social Media buttons

De verschillende socialmediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze socialmediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Enjoy your day gebruikte socialmediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

 

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

 

 

 

 1. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

 

 1. Social Media Kanalen

Enjoy your day maakt gebruik van verschillende socialmediakanalen, namelijk: Facebook, Pinterest, LinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Enjoy your day gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze socialmediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de socialmediakanalen uitsluitsel bieden.

 

 1. Privacy algemeen

Enjoy your day verwerkt geen persoonlijke gegevens. In sommige gevallen verzamelen wij persoonlijke gegevens. Dit gebeurt alleen wanneer de klant deze gegevens heeft Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

 

 1. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

 

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

 

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

 

Documenten toesturen

Graag willen we jou op de hoogte houden van alle vorderingen. Dit mailen we je graag. Dit doen wij via de e-mail en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres. Ook krijg je hierop van ons de offerte en de factuur.

 

Gezondheidsgegevens

In uitzonderlijke gevallen weten wij gezondheidsgegevens van klanten of bezoekers op de bruiloft. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een handicap waarvoor een rolstoel nodig is. Hier kunnen we rekening mee houden op de grote dag zelf. Het kan ook gaan om dieetwensen, bijvoorbeeld voor een allergie.

 

Aantekeningen

Wij maken heel wat aantekeningen. Zo is het bijvoorbeeld allereerst belangrijk dat wij de trouwdatum weten. Dat is natuurlijk nodig om ervoor te zorgen dat alles voldoet aan jullie wensen. Ook hebben wij vaak een gastenlijst of gegevens van de ceremoniemeester(s). De gastenlijst kunnen wij zo in de gaten houden, zodat we weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn. De gegevens van de ceremoniemeester(s) worden gebruikt om contact te onderhouden. De gegevens van de gasten kunnen in sommige gevallen gebuikt worden voor het versturen van extra informatie. Alleen wanneer dat nodig is hebben wij meer gegevens dan alleen naam.

 

Foto’s/video’s voor portfolio of social media

Graag willen wij ons werk delen met potentiele klanten. Daarom zouden we het leuk vinden als we foto’s krijgen van jullie bijzondere dag. Op deze manier kan Enjoy your day haar werk laten zien aan anderen. Deze foto’s worden alleen in het online portfolio of op social media geplaatst wanneer jij de foto’s toestuurt en daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

 

Kinderen

Wanneer er kinderen aanwezig zijn op de bruiloft kan het zijn dat wij hun naam op de gastenlijst hebben staan. Daarnaast is het ook handig om te weten hoeveel kinderen er aanwezig zijn op de bruiloft in verband met bijvoorbeeld het eten wat er geserveerd wordt. Zo kunnen wij ook aan de wensen voldoen voor de kleine feestgangers.

 

Overige bijzondere persoonsgegevens

In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer jullie voor de kerk trouwen, is bij ons jullie geloofsovertuiging bekend.

 

 

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Enjoy your day een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

 • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, aantekeningen en gastenlijst zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
 • De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
 • Daarnaast vragen wij voor het verwerken van gezondheidsgegevens en overige bijzondere persoonsgegevens toestemming. Ook wanneer het kinderen betreft, zullen wij toestemming vragen.
 • Voor het plaatsen van foto’s in ons online portfolio of op social media vragen wij toestemming.
 • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacy schade van jou.

 

Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan Enjoy your day haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Enjoy your day geen dienst kan leveren. Wil je dit wel? Dan ben je verplicht je gegevens te geven.

 

 1. Delen met anderen

Enjoy your day verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Enjoy your day een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, kan het zijn dat wij iemand inschakelen om ons bij te staan. In dat geval delen wij de benodigde gegevens. Enjoy your day blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 1. Hoe lang we gegevens bewaren

Enjoy your day bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

 • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
 • De foto’s in ons portfolio worden bewaard zolang als wij het een meerwaarde vinden voor ons portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken of de toestemming intrekken.
 • Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het porfolio, worden zo snel mogelijk, maar binnen twee weken na afronding van de overeenkomst verwijderd.

 

 1. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Enjoy your day heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via yvonne@enjoy-yourday.nl

 

 1. Beveiliging van gegevens

Enjoy your day neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via yvonne@enjoy-yourday.nl

 

 1. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.